Nu tot € 100,- vroegboekkorting

Voertaal

Teneinde te voldoen aan de Belgische wetgeving ten aanzien van de verkoop via een website zij opgemerkt dat onze contracten zijn opgesteld in het Nederlands.

Voertaal/verzakingsrecht 

Belangrijke opmerking daarnaast: MINISTERIE ECONOMISCHE ZAKEN (België) art. 80§4,1° van de Wet op de Handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 14.07.1991. Uitzondering op het verzakingsrecht. Overeenkomstig art. 78,6° van de wet bij de tekoopaanbieding op afstand via boekingsformulier, fax, e-mail, ... zal de boeking van de reis met instemming van de consument onmiddellijk uitgevoerd worden: overeenkomstig art. 79WHP wordt het volgende beding vermeld, op de site, in de brochure en op de toegezonden bestelbon (reiscontract):
"De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien"