Nu tot € 100,- vroegboekkorting

Algemene Reisvoorwaarden

Voor boekingen in Nederland geldt:
Op alle overeenkomsten bij onze reizen die wij in dit programma aanbieden, zijn de Algemene Reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing. U vindt deze op www.anvr.nl.

Bovendien zijn onze Aanvullende Algemene Reisvoorwaarden van Eigen-Wijze Reizen van toepassing. Hierin staan de (aan-)betalingsregelingen en annuleringsregelingen die vanaf 1 april 2016 gelden. U vindt deze op http://www.eigenwijzereizen.nl/aanbetaling.html en op https://www.eigenwijzereizen.nl/annuleren.html

Voor boekingen in België geldt:
Alle reizen worden steeds aangeboden onder dit uitdrukkelijk beding van toepasbaarheid. Voor boekingen gelden de ‘Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen’. Eigen-Wijze Reizen België is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen in België. In alle gevallen verwachten wij dat u van uw algemene reisvoorwaarden goed kennis neemt. Zowel u als wij vinden daarin onze wederzijdse rechten en plichten.