Problemen tijdens de reis

Mochten zich tijdens uw vakantie problemen voordoen, wendt u zich dan eerst tot het hotel waar u zich bevindt of onze agent ter plaatse, waarvan u het telefoonnummer in de reisbescheiden vindt. 
Lukt dat om de één of andere reden niet, belt u dan met Eigen-Wijze Reizen. 

Problemen melden tijdens reis

Als er bij de uitvoering van een reis iets niet klopt, is dat vervelend, maar laat het onze agent of Eigen-Wijze Reizen zo snel mogelijk weten en niet pas achteraf. Zo kan er meteen ingegrepen worden om het één en ander te verhelpen, voor zover dat in hun en/of ons vermogen ligt. Dit lost zowel voor u problemen op, maar ook voor anderen die na u de reis maken. 

Reisvoorwaarden

Het is belangrijk dat u al tijdens de vakantie reageert, zodat uw klacht nagetrokken kan worden. Voor een goede afhandeling van problemen en eventuele schades is het van belang dat u zich aan de termijnen houdt die genoemd worden in de reisvoorwaarden van de ANVR (zie  Algemene Reisvoorwaarden ANVR).