Zoek de zon op korting. € 100,- op trektochten en € 50,- op standplaatsen. Klik hier voor de voorwaarden.

2286 reviews
Vind je volgende vakantie

Of zoek door de gehele website

Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds is een Nederlandse stichting, met als doel reizigers financieel tegemoet te komen van wie de reeds aangevangen reis afgebroken wordt door een calamiteit. In het geval van een dreiging van een calamiteit, bepaalt de Stichting Calamiteitenfonds Reizen of er een dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming geldt. Wie nog niet op reis is, kan in dat geval onder voorwaarden kosteloos annuleren vanaf 30 dagen voor vertrek. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan geeft het fonds een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

Calamiteitenfonds

Eigen-Wijze Reizen B.V. (KvK nr. 060 53 735) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen deop deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Een bijzondere situatie dus die veroorzaakt is door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land in een bepaalde periode. 
Voorbeeld: in de Alpenlanden is sneeuw in de winter gewoon, maar het ontbreken van sneeuw is geen natuurramp en dat is dus geen calamiteit. 

De Calamiteitenbijdrage geldt voor reisovereenkomsten en overige overeenkomsten die zijn aangeboden en afgesloten op de Nederlandse markt en waarop de ANVR-reisvoorwaarden van de deelnemers van het Calamiteitenfonds van toepassing zijn. De zin op het boekingsformulier 'Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen mede van toepassing' zijn voor de reiziger bewijs van garantie.

Verplichte bijdrage

Alle ANVR-reisorganisatoren zijn deelnemer aan het Calamiteitenfonds.  Jij, als reiziger, betaalt de verplichte publieksbijdrage van € 2.50 per boeking (max. 9 personen). 

Voor boekingen van minder dan € 150 en voor boekingen van vervoer of accommodaties in Nederland hoeft géén Calamiteitenbijdrage te worden betaald, maar reizigers zijn wel gedekt voor calamiteiten. Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto, vallen niet onder de garantieregeling.

Voor meer informatie, kijk op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling